پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اینلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اینلو 452372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اینلو باید ابتدا 0452372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اینلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452372123456 را وارد نمایید. شهرستان اینلو از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اینلو)