پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اینجلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اینجلو 452833 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اینجلو باید ابتدا 0452833 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اینجلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452833123456 را وارد نمایید. شهرستان اینجلو از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده