پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایلخچی گرمی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایلخچی گرمی 452629 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایلخچی گرمی باید ابتدا 0452629 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایلخچی گرمی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452629123456 را وارد نمایید. شهرستان ایلخچی گرمی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ایلخچی)