پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایلخچی کوثر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایلخچی کوثر 452475 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایلخچی کوثر باید ابتدا 0452475 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایلخچی کوثر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452475123456 را وارد نمایید. شهرستان ایلخچی کوثر از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ایلخچی)