پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت مالدیو چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور مالدیو (Maldives) طبق آمار 306000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت مالدیو) (جمعیت کشور مالدیو) (جمعيت مالديو) () (جمعیت کشورمالدیو)