پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایرینجی/خانه شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایرینجی/خانه شهر 452392 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایرینجی/خانه شهر باید ابتدا 0452392 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایرینجی/خانه شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452392123456 را وارد نمایید. شهرستان ایرینجی/خانه شهر از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده