پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت مالزی چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور مالزی (Malaysia) طبق آمار 26572000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت مالزی) (جمعیت مالزی چقدر است؟) (جمعيت مالزي) () (مساحت مالزی) (میزان جمعییت مالزی)