پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور جمهوری دمکراتیک کونگو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت جمهوری دمکراتیک کونگو (Democratic Republic of the Congo) کینشاسا (Kinshasa) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پایتخت کنگو)