پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زمینه کاری محمد ایوبی

1 پاسخ 1

محمد ایوبی (۱۳۲۰ - ۱۹ دی ۱۳۸۸) داستان‌نویس ایرانی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده