پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مترجم اثر : ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی، اثر سر آرتور کانن دویل،۴ج، تهران: طرح نو ۱۳۷۷-۱۳۷۲.

1 پاسخ 1من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()