پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان انزاب سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان انزاب سفلی 452238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان انزاب سفلی باید ابتدا 0452238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در انزاب سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452238123456 را وارد نمایید. شهرستان انزاب سفلی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده