پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بیماری

1 پاسخ 1

بیماری

لغت نامه دهخدا

بیماری . (حامص ، اِ) رنجوری ، و با لفظ پیچیدن ودادن مستعمل است . (آنندراج ). مرض و ناخوشی و رنجوری و ناتندرستی . (ناظم الاطباء). ناتندرستی . ناخوشی . آزار. انحراف مزاج بر اثر تغییر وضع ساختمان یا عمل انساج . (دائرة المعارف فارسی ). نالانی . رنجوری . رنج . درد. علت . ناخوشی . دردمندی . سقم . سقام . ناتندرستی . مقابل تندرستی و صحة. ظبظاب . سأم . (منتهی الارب ). آفت . (مهذب الاسماء). شکو. شکیة. شکوی . شکاة. شکاء. (منتهی الارب ). وذاة. وذیة. وصب . نصب . وصم . (منتهی الارب ). سقم . داء.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بیماری) (رنجوری)