پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه انتقادی به فریدون جیرانی وارد شده است

1 پاسخ 1

تعدادی از فیلمنامه های ایشان در زمان های مختلف توسط نویسنده های مختلف متهم به سرقت ادبی شده و مورد شکایت واقع شده اند


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده