پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تدوینگر فیلم : قرمز (فریدون جیرانی، ۱۳۷۶

2 پاسخ 2

روح الله امامی (تدوینگر)
روح الله امامی (تدوینگر)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده