پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به کدام تدوینگر درجه معادل دکتری اعطا شد

1 پاسخ 1

روح الله امامی (تدوینگر)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده