پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زمینه فعالیت اطهری کرمانی

1 پاسخ 1

علی اطهری کرمانی (زادهٔ مرداد ۱۳۰۵) از شاعران برجسته شهر کرمان ایران است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده