پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اردبیل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اردبیل 451 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اردبیل باید ابتدا 0451 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اردبیل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0451123456 را وارد نمایید. شهرستان اردبیل از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره 451) (پیش شماره اردبیل) (اردبیل تا استارا)