پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ارباب کندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ارباب کندی 452548 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ارباب کندی باید ابتدا 0452548 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ارباب کندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452548123456 را وارد نمایید. شهرستان ارباب کندی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اربابکندی)