پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ابلی سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ابلی سفلی 452416 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ابلی سفلی باید ابتدا 0452416 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ابلی سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452416123456 را وارد نمایید. شهرستان ابلی سفلی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده