پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام همسر پیمان ابدی

1 پاسخ 1

پیمان ابدی در ۲۰ آذر ۱۳۸۶ با ساناز نوروززاده ازدواج کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده