پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بدلکار مجموعه تلویزیونی :عملیات ۱۲۵

1 پاسخ 1

پیمان جلالی ابدی ( ۱۳۵۱ تهران - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ تهران) بدل‌کار معروف ایرانی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده