پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مترجم کتاب : حدس‌ها و ابطال‌ها(نوشته کارل پوپر)

1 پاسخ 1

اَحمَد آرام (زاده: فروردین ۱۲۸۳، تهران - درگذشت: ۱۴ فروردین ۱۳۷۷، تهرانمترجم و نویسندهٔ معاصر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حدسها و ابطالها پوپر)