پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آراللو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آراللو 452363 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آراللو باید ابتدا 0452363 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آراللو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452363123456 را وارد نمایید. شهرستان آراللو از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده