پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خالق اثر قصه رنگ پریده

1 پاسخ 1

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده