پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گورچین قلعه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گورچین قلعه 441443 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گورچین قلعه باید ابتدا 0441443 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گورچین قلعه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0441443123456 را وارد نمایید. شهرستان گورچین قلعه از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گورچین قلعه)