پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کارخانه قند/نوشین شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کارخانه قند/نوشین شهر 443372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کارخانه قند/نوشین شهر باید ابتدا 0443372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کارخانه قند/نوشین شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0443372123456 را وارد نمایید. شهرستان کارخانه قند/نوشین شهر از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره نوشین شهر) ()