پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت کویت چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور کویت (Kuwait) طبق آمار 2851000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت کویت) (جمعیت کشور کویت) (جمعيت كويت) () (تعداد جمعیت کویت) (جمعیت کویت ) (جمعيت كشور كويت) (جمعیت کویت چقدر است) (جمعیت کشورکویت) (کویت جمعیت) (جمعیت کشو کویت چند نفر است؟) (مساحت کشور کویت) (مساحت کویت) (نام پایتخت کویت)