پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/سدارس چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/سدارس 462467 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/سدارس باید ابتدا 0462467 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/سدارس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0462467123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/سدارس از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سدارس)