پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام سابق پایتخت ژاپن

2 پاسخ 2

ادو
یدو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سابق ژاپن) (پایتخت قدیم ژاپن) (نام پایتخت سابق ژاپن) () (پایتخت قدیمی ژاپن) (نام سابق پایتخت ژاپن) (ژاپن قدیم در جدول) (نام قدیم پایتخت ژاپن) (نام پایتخت ژاپن) (نام چند تن از فراعنه مصر)