پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زیوه ارومیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زیوه ارومیه 441424 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زیوه ارومیه باید ابتدا 0441424 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زیوه ارومیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0441424123456 را وارد نمایید. شهرستان زیوه ارومیه از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زیوه ارومیه) (شماره دوست ارومیه) (پیش شماره ارومیه)