پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

اَدمن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مشک خالص) (مشك خالص) (مشک خالص در جدول) (مشک) (مشک+خالص) (نام مشک خالص) (مشک خالص ) (مشك+خالص) (مشک پرسشکده) (مشک در پرسشکده) (خالص) () (مشک در جدول) (مشک آب)