پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت فلسطین اشغالی چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور فلسطین اشغالی (Occupied Palestine) طبق آمار 6928000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت فلسطین) (جمعیت فلسطین اشغالی) (جمعيت فلسطين) (جمعیت کشور فلسطین) () (جمعیت فلسطین ) (جمعيت فلسطين ) (جمعبت فلسطین اشغالی) (جمعیت مصر) (مساحت کشور فلسطین)