پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت عراق چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور عراق (Iraq) طبق آمار 28993000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت عراق) (جمعیت کشور عراق) (جمعيت عراق) (جمعیت عراق چند نفر است) (جمعیت کشورعراق) (آمار جمعیت عراق) () (جمعيت كشور عراق) (تعداد جمعیت عراق) (ترکیب جمعیتی عراق) (جمعیت عراق در سال 2013) (عراق جمعیت) (جمعيت كشورعراق) (جمعیت عراق ) (کل جمعیت عراق) (ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺮﺍﻕ) (مساحت عراق) (جمعیت کشور عراق چندنفراست)