پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خانه/های/سازمانی/سدارس چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خانه/های/سازمانی/سدارس 462474 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خانه/های/سازمانی/سدارس باید ابتدا 0462474 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خانه/های/سازمانی/سدارس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0462474123456 را وارد نمایید. شهرستان خانه/های/سازمانی/سدارس از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سدارس)