پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت ایران چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور ایران (Iran) طبق آمار 71208000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت ایران چند نفر است) (جمعیت ایران چند نفر است؟) (ایران چند نفر جمعیت دارد) (ایران چند نفر جمعیت دارد؟) (جمعیت کشور ایران چند نفر است) (جمعیت ایران) () (جمعيت ايران چند نفر است) (جمعیت ایران چند نفر است ؟) (ایران) (جمعیت ایران چند است) (جمعیت جهان چند نفر است) (جمعيت ايران چند نفر است) (کشور ایران چند نفر جمعیت دارد) (جمعیت ایران چند نفر می باشد)