پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت اندونزی چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور اندونزی (Indonesia) طبق آمار 231627000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت اندونزی) (جمعيت اندونزي) (جمعیت کشور اندونزی) () (جمعیت اندونزی ) (اندونزی جمعیت) (جمعیت اندونوزی) (آمار جمعیت اندونزی) (جمعيت کشور اندونزی)