پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت هند چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور هند (India) طبق آمار 1169016000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (جمعیت هند چند نفر است) (جمعیت چین چند نفر است) (جمعیت هند) (جمعیت هند چند نفر است؟) (جمعیت کشور هند چند نفر است) (جمعیت کشور چین چند نفر است) (جمعیت چین چندنفراست) (جمعیت چین چند نفر است؟) (جمعیت چین چند نفر) (جمعیت چین چند نفر هست)