پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جارچی لو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جارچی لو 4414383 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جارچی لو باید ابتدا 04414383 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جارچی لو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04414383123456 را وارد نمایید. شهرستان جارچی لو از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده