پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جارچلومیاندوآب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جارچلومیاندوآب 481352 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جارچلومیاندوآب باید ابتدا 0481352 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جارچلومیاندوآب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0481352123456 را وارد نمایید. شهرستان جارچلومیاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()