پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیرکندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیرکندی 461344 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیرکندی باید ابتدا 0461344 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیرکندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0461344123456 را وارد نمایید. شهرستان پیرکندی از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()