پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کبوتر صحرایی) (کبوتر صحرایی در جدول) (کبوترصحرایی) (کبوتر چاهی در جدول) (کبوتر چاهی جدول) (كبوتر صحرايي) () (کبوتر صحرایی پرسشکده) (نوعی کبوتر صحرایی) (نوعی کبوتر)