پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ارومیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ارومیه 441 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ارومیه باید ابتدا 0441 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ارومیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0441123456 را وارد نمایید. شهرستان ارومیه از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد ارومیه) (پیش شماره ارومیه) (کدارومیه) (کد شهر ارومیه) (کد شهرستان ارومیه) (كد اروميه) () (پيش شماره اروميه) (پیش کد ارومیه) (پیش شماره شهر ارومیه) (کد ارومیه چند است) (کد تلفن ارومیه) (پیش شماره 441) (پیش شماره شهرستان ارومیه) (کد جدید ارومیه) (کد ارومیه ) (پیش شماره های ارومیه) (کد ارومیه تلفن) (كد تلفن اروميه) (کد تلفن شهرستان ارومیه) (کدشهرستان ارومیه) (کداروميه) (کدتلفن ارومیه) (پیش شماره تلفن ارومیه) (پیش شماره ی ارومیه)