پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هوفل شرقی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هوفل شرقی 612453 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هوفل شرقی باید ابتدا 0612453 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هوفل شرقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612453123456 را وارد نمایید. شهرستان هوفل شرقی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده