پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هورت عاگول چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هورت عاگول 612467 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هورت عاگول باید ابتدا 0612467 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هورت عاگول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612467123456 را وارد نمایید. شهرستان هورت عاگول از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده