پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هفت تپه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هفت تپه 642234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هفت تپه باید ابتدا 0642234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هفت تپه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0642234123456 را وارد نمایید. شهرستان هفت تپه از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()