پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نهرمضیف چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نهرمضیف 632352 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نهرمضیف باید ابتدا 0632352 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نهرمضیف زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632352123456 را وارد نمایید. شهرستان نهرمضیف از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده