پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نهرمسلم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نهرمسلم 632342 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نهرمسلم باید ابتدا 0632342 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نهرمسلم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632342123456 را وارد نمایید. شهرستان نهرمسلم از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده