پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نهرحسین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نهرحسین 632349 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نهرحسین باید ابتدا 0632349 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نهرحسین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632349123456 را وارد نمایید. شهرستان نهرحسین از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده