پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میداوودسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میداوودسفلی 692433 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میداوودسفلی باید ابتدا 0692433 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میداوودسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0692433123456 را وارد نمایید. شهرستان میداوودسفلی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده