پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان منیخ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان منیخ 632434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان منیخ باید ابتدا 0632434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در منیخ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632434123456 را وارد نمایید. شهرستان منیخ از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده